Finantsjuhtimise spetsialist ja konsultant

Greenstepis tegutsevad finantsjuhtimise spetsialist ja konsultant kliendi pearaamatupidajana. Konsultant vastutab selle eest, et lepingule vastavad raamatupidamisega seotud ülesanded saaksid kokkulepitud ulatuses ja ajagraafiku järgi täidetud. Finantsjuhtimise spetsialistid teevad tihedat koostööd kliendiga, osalevad kokkusaamistel ning peavad sidet kliendi kontaktisikutega.

Greenstepis finantsjuhtimise konsultandina töötav Ulla räägib, et tema töö märkimisväärse osa moodustab ennetavate ettepanekute tegemine alternatiivsete tegevusviiside suhtes ning olemasolevate protsesside arendamine selliselt, et need annaksid kliendile otsest lisaväärtust. Töö ei piirdu vaid raamatupidamiskannete tegemisega. Konsultant tegeleb ettevõtte finantsjuhtimisega laiemalt ning juhendab vajaduse korral klienti, pakub talle erinevaid võimalusi ja teeb parandusettepanekuid. Finantsjuhtimise spetsialist või konsultant arutab kliendiga olukordi, mille puhul raamatupidamisest ilmneb midagi uut või erandlikku. Eesmärk on muuta raamatupidamise protsessid nii kliendile kui ka raamatupidajale võimalikult lihtsaks ja sujuvaks.


"Konsultandina töötamise eelis on kindlasti see, et saab töötada mitme eri tegevusala raamatupidamisega.“

"Meil on suurel hulgal oskusteavet just finantsjuhtimise alal, sest kõik teevad ühe ala tööd,“ ütleb Ulla. Ta näeb selles suurepärast eelist: "Asjaolu, et suuremate klientidega tegeleb terve töörühm, kuhu kuuluvad näiteks assistent, raamatupidaja ja finantsjuht, loob teatud turvatunde, sest alati saab kliendi probleemide üle arutada kellegi teisega, kes asja paremini teab.“

Greenstepis töötamine saab kiidusõnu ka selle eest, et kõik protsessid koos tegevusjuhenditega on olemas ja läbi mõeldud. Kui tegevus sujub, kulub töötajatel märksa vähem aega ja vaeva. Suureks plussiks on ka pidevalt ümber olevad asjatundlikud inimesed. Probleemide korral saab kindlasti abi selliselt inimeselt, kes on sama probleemi lahendamisega varem kokku puutunud.

Raamatupidaja praktilise töö osas eristub Greenstep sellega, et eelmise kuu raamatupidamine tehakse enamasti valmis juba järgmise kuu vältel. Tihti võetakse raamatupidaja töö aluseks maksuameti käibemaksu tähtajad, kuid Greenstepis tehakse arvestused valmis juba varem, mis tähendab, et raamatupidamine on pidevalt ajakohane. Lisaks tehakse raamatupidamist kogu aeg aastaaruande täpsusega ja iga kuu koostatakse ka bilansi arvestused. Kliendid saavad seega pidevalt kvaliteetseid ja ajakohaseid majandusandmeid!

Ulla peab Greenstepi positiivseks küljeks ka enda oskuste arenemist.

"Greenstepi kasv on võimaldanud spetsialiseeruda ja täita endale huvi pakkuvaid ülesandeid.“

Ulla arvates on tänuväärt ka see, et Greenstepis kuulatakse töötajate soove ja neid püütakse ka parimal moel täita.

"Nii personaalseid kui ka ühiseid ideid võetakse meil hea meelega vastu ja nende elluviimist peetakse juhtkonna poolel selgelt tähtsaks,“ sõnab Ulla. "Arvan, et töö teeb meeldivaks see, et saab oma oskuste eest hoolt kanda. Tähtis on, et tööandja võimaldaks areneda ja koolitusi saada, kuid sellest olulisem on töötaja oma tahe enda kutseoskusi täiendada.“

Oskuste arendamist ei saa Greenstepis vältida. Tegevusala läbib muutuste perioodi ja kõik spetsialistid osalevad uute tulevikulahenduste arendamisel. Raamatupidamine on muutunud andmete mehaanilisest talletamisest pigem analüüsimiseks, kontrollimiseks ja prognoosimiseks. Kuigi töö sisaldab endiselt ka palju rutiinset, on muudatused selle siiski vaheldusrikkamaks muutnud. See ja tegevusala dünaamiline olemus tagavad, et areng jätkub ka tulevikus. Alati on midagi uut, mida õppida!