Mobile hero banner Sustainability desktop hero v2

Meiega koos vastutustundlikuma tuleviku poole

Oleme ekspertpartner finants- ja jätkusuutlikkuse alal. Aitame oma klientidel jätkusuutlikkust igakülgselt arendada. Pakume laiaulatuslikku vastutusalast nõustamist ning toetame jätkusuutlikkuse alustamisel, kui ka arendustegevuses.

Küsi rohkem meie jätkusuutlikkuse teenuste kohta

Kiire ja mitmekülgne abi teie ettevõtte jätkusuutlikkuse küsimustes

Jätkusuutlikkus on osa Greenstepi DNAst. Tulevikus on jätkusuutlikkus ettevõtte üldise strateegia nõutav osa. Meie oleme selles pöördepunktis teile abiks. Sellel seadusest tuleneval muudatusel ei tasu lasta ennast ehmatada, vaid pigem näha võimalust - kiiresti tegutsevad ettevõtted saavad olulisema konkurentsieelise, mida jätkusuutlik ettevõtlus suudab pakkuda!

Ettevõtluse muutmine säästvamaks ei ole vaid arvamuse küsimus, nagu rõhutab ELi eesmärk olla 2050. aastaks kliimaneutraalne. Selle eesmärgi saavutamiseks võetakse vastu ELi tasandi õigusaktid, mis hõlmavad suuremat hulka ettevõtteid, sealhulgas säästva rahastamise taksonoomia, CSRD ja SFDR. Jätkusuutlikkuse mõõdikud muutuvad ettevõtete tavapärase juhtimise ja aruandluse osaks. Mõnede, näiteks rohkem kui 250 töötajaga ettevõtete ja börsil noteeritud ettevõtete jaoks on määrus äratuskell, et tegutseda kohe.

Sellest tulenevalt aitame klientidel täita jätkusuutlikkuse nõudeid ja arendada nende tegevusi, et teha tulevikus kasumlikku äri. Kui klient on alles oma jätkusuutlikkuse tee alguspunktis, aitame meie jätkusuutlikkuse töö käima lükata. Esmane ja kõige olulisem samm on selgitada välja need jätkusuutlikkuse aspektid, mis on ettevõtte jaoks kõige olulisemad. Selle põhjal lepitakse ühiselt kokku arendusetapid ja aruandluspraktikad, mis selguvad olulisuse analüüsi tulemustes. Lisaks tagame, et esitatud saavad õiged näitajad, mida suuremad huvirühmad (nt. investorid, kliendid, koostööpartnerid) nõuavad.

IMG 7226

Jätkusuutlikkusega arvestamine on aluseks tulutoovale ettevõtlusele tulevikus

Jätkusuutlikkus on kaasatud kogu ettevõtte äritegevusse

Jätkusuutlik lähenemine on osa iga ettevõtte kaasaegsest ärimudelist ning nii EL kui ka sidusrühmad nõuavad üha enam selle aruandlust ja kohaldamist kogu äritegevuse suhtes. Seega hõlmab terviklikult vastutustundlik äritegevus palju enamat kui ainult ESG-aruandlust nõuete raames.

Mõiste ESG, mis tähendab keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemistava, on kasutusel jätkusuutlikkuse ja säästva arengu kontekstis ning koondab endas jätkusuutliku töö põhimeetmed, nõuded ja eesmärgid.

  1. Keskkonnasäästlikkus - Keskkonnaalane vastutus

    Keskkonnasäästlikkuse ja -vastutuse põhivaldkond on bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsmine. Ettevõtluses väljendub see konkreetselt näiteks kogu ettevõtte elutsükli keskkonnamõju (negatiivne ja positiivne), mida saab arvutada süsiniku jalajälje ja süsinikdioksiidi jalajälje arvutuste abil. Ringmajanduse ärimudelid, ettevõtte ELi maksustamiskõlblikkuse kindlaksmääramine ja aruandlus on samuti osa keskkonnavastutusest.

  2. Sotsiaalne jätkusuutlikkus - sotsiaalne vastutus

    Sotsiaalne jätkusuutlikkus tähendab ettevõtluse sotsiaalse mõju arvestamist, inimõiguste tagamist ning võrdsuse ja õigluse arendamist. Töökeskkonnas kajastub see võtmevaldkondades nagu juhtimisstiil, juhtimine ja heaolu töökohal. Abi ja tuge sotsiaalselt vastutustundliku töökeskkonna loomisel võib pakkuda näiteks ajutine jätkusuutlikkuse ekspert, kes aitab jätkusuutliku töö käivitada või selle probleeme lahti harutada ühe päeva, nädala või mis tahes aja jooksul. Vajaduse korral toetab teda ka meie HR meeskonna liige.

  3. Jätkusuutlik juhtimine - hea valitsemistava

    Mõisted "hea valitsemistava" ja "rikkumisest teavitamine" on vastutustundliku ettevõtluse keskmes. Hea valitsemistava on seotud kõigi äritegevuse aspektidega ja tagab ka ettevõtte pideva hoolsuskohustuse täitmise võime. Ebakõladest, väärkasutusest teatamise kanal ja protsess on reguleeritud EL-direktiiviga ja on nüüdseks kohustuslik kõikidele üle 250 töötajaga ettevõtetele. Tegevuskoodeks ehk eetiline poliitika on jätkusuutliku valitsemisega seotud vastutustöö võtmeosa.

Olenemata sellest, kas teie ettevõte on suur või väike, alustav või börsiettevõte, on jätkusuutlikkus oluline osa ettevõtte järjepidevuse tagamisel. Me saame aidata teil alustada jätkusuutlikkuse alast tööd, toetada olemasolevat jätkusuutlikkuse alast tööd ning ning tuvastada ettevõtluses vajalikud arengukohad, kasutades selleks meie jätkusuutlikkuse eksperte. Jätkusuutlikkuse teenused on alati kohandatud kliendipõhiselt, vastavalt teie ettevõtte vajadustele.

Mida saate, kui valite meid oma jätkusuutlikkuse partneriks?

Kliendikeskne lahendus, mis kohandub alati vastavalt teie vajadustele.

Koolitatud ja kvalifitseeritud jätkusuutlikkuse eksperdid, kellel on teadmised paljudes valdkondades.

Liituge muutustega parema tuleviku nimel

Vastata investorite ja rahastajate kasvavatele aruandlusnõuetele

Suurendage oma konkurentsivõimet, olles muutuste tipptasemel

Greenstepi laialdase ekspertide võrgustiku teadmised

Tõeliselt vastutustundlik partner, kes jagab teiega samu jätkusuutlikke väärtusi.

Vastutus muutub igapäevase äritegevuse osaks