Accounting V2 mobile hero Accounting V2 desktop hero

Skaleeritavad ja kõrgekvaliteetsed raamatupidamise teenused

Raamatupidamise teenuste tuum seisneb selles, et graafikutest peetakse kinni ja töö on kvaliteetne. Meie finantsvaldkonna asjatundjat teavad seda. Muuda oma finantsjuhtimise rutiinid Greenstepi kvaliteetsete raamatupidamise teenuste abil paremaks.

Võta ühendust!

Sa oled Greenstepi parimat raamatupidamist väärt!

Hea raamatupidamise teenus on selline, kus esineb võimalikult vähe muudatusi ning nii klient kui teenusepakkuja on õnnelikud ja tööjaotus selge. Ebameeldivad üllatused nagu näiteks ebakorrektselt tehtud kanded, graafikust kõrvalekandumine või raamatupidaja poolt teostatud keerulised parandused on välditavad kui protsess on selge ja partneritevaheline koostöö toimib.

Selleks, et teenuse osutamine toimiks, peab töötaja olema motiveeritud, töö peab talle meeldima ning töötajal peab olema võimalus areneda ja vabadus teha kogu töö korraga õigesti, jäädes kokkulepitud ajagraafiku ning kvaliteedinõuete piiridesse. Partnerina kanname hoolt meie asjatundjate eest ning nemad selle eest, et teie saaksite igakuiselt kvaliteetsel tasemel raamatupidamisteenust.

Andes oma raamatupidamise Greenstepi hoolde, saate endale pearaamatupidaja, kes vastutab teie raamatupidamise ja kõige muu eest. Samuti on tal finantsassistentidest ja finantsjuhtimise spetsialistidest koosnev tugimeeskond, kelle käest saab vajadusel tuge.

Kasutame raamatupidamises turuliidrite Netvisori, Procountori, Netsuite ja Merit Aktiva programme!

Greenstepi raamatupidamise teenused on tuntud oma kõrge kvaliteedi, proaktiivsuse ja suurepärase klienditeeninduse poolest.
Image 23 web michaela tore

Meie käest saad raudsed erialased oskused, tänu millele leiavad probleemid kindlasti lahenduse.

Tore & Michaela Teir, Greenstepi asutajad

Mida võiks automatiseerida?

Greenstepi automatiseerimismeeskond on loonud raamatupidajatele automaatseid protsesse, mis vähendavad inimlike vigade tekkimist ja annavad asjatundjatele võimaluse keskenduda proaktiivselt kliendi äri edendamisele. Kui tuled Greenstepi kliendiks, saad tarkvarapõhised ja robootika abil toimivad protsessid näiteks käibemaksu deklareerimiseks, aruannete loomiseks ning kannete tegemiseks. Raamatupidamiseks vajalik dokumentatsioon kontrollitakse automaatselt ja puudujääkidest informeeritakse. Samuti kontrollib süsteem igapäevaselt käibemaksukohuslaste raporteerimise staatust. Juhul kui tähtaeg hakkab lähenema ja protsess on poolik, tuletab robot tähtaega meelde seni kuni tööstaatus on "valmis" olekus.

Muuda kvaliteedikontroll protsessi kindlaks osaks delegeerides kogu töö usaldusväärsele partnerile

Sinu ettevõtte finantsaruanded kontrollitakse Greenstepis kvaliteedi ülalpidamiseks. Finantsvaldkonna spetsialist tutvub ettevõtte tegevusega ning kontrollib finantsaruande, et vigu ei tekiks ja audiitoril oleks mugav aruandega tutvuda. Greenstepi meeskonda toetavad 500 asjatundjat ning soovime seda oskuslikkust oma klientide heaolu nimel ära kasutada.

 1. Meeskonna professionaalsus ja motivatsioon

  Kogu meie tegevus põhineb oskuslikul ja motiveeritud meeskonnal. Edu aluseks on hoolikalt läbiviidud värbamisprotsess. Oleme hoolikad iga Greenstepi inimese teostusvõime, kliendikeskse lähenemise ja ühiste väärtuste omandamise osas. Kanname hoolt selle eest, et meie meeskond naudib oma igapäevaseid tööülesandeid ning oleme võimelised pakkuma võimalusi ametialaseks arenemiseks. Meie asjatundjad panustasid Greenstep Academy poolt teostatud koolitustesse aastal 2020 üle 8000 töötunni.

 2. Täpsus

  Meeskonna igapäevase tegevuse toetamiseks on loodud juhised ja kontrollnimekirjad, mille abil isegi väikesed detailid lõpule viiakse. Vaatama töötaja kogemusele, ei lasta kellelgi siiski üksinda pea ees tundmatusse vette hüpata, vaid tugi on alati saadaval. Uued töötajad omandavad finantstegevuse erinevate valdkondade vastutuse, võttes üksikud kliendisuhted enda kanda.

 3. Tehtud töö õigsuse kontroll

  Õigesti tehtud raamatupidamine on eriti tähtis mõeldes ettevõtte välistele sihtrühmadele. Ühekordselt korrektselt tehtud aruanded lisavad usaldusväärsust ja õigsust. Kui aruanded on korras, on oluliselt lihtsam hoida häid suhteid investorite ja maksuametiga.

  Tehtud töö õigsuse eest kanname hoolt sellega, et garanteerime igale meeskonnaliikmele vajaliku toetuse. Sellepärast on äärmiselt oluline, et probleemi ilmnemisel on abi käeulatuses. Greenstepi 500 asjatundjat tegutsevad kogu meeskonna toetajana.

  Muredele ja küsimustele saab kiiresti vastused sisemiste suhtluskanalite kaudu. Samuti ei esita me ühtegi finantsaruannet ilma, et see oleks läbinud vähemalt kahe asjatundja kontrolli.

 4. Tähtaegadest kinnipidamine

  Õigeaegselt tehtud töö on kvaliteedi osas usaldusväärsem - hilinenud töö on harva kvaliteetne. Oleme loonud asendusprogrammi, mille abil saame garanteerida katkematu teenuse isegi siis, kui asjatundjad ei ole võimelised ise oma ülesandeid täitma (puhkused ja ootamatud puudumised). Oma kliente teavitame võimalikest asendustest kokkulepitud graafiku alusel. Siiski tuleb meeles pidada ka seda, et tähtaegadest kinnipidamine nõuab ka kliendipoolset pühendumist näiteks materjalide kättetoimetamise osas.

 5. Õigeaegsus

  Kvaliteetsel tasemel raamatupidamisteenus aitab kaasa ettevõtte sisemise strateegia elluviimisel. Ainult kord aastas raamatupidamisaruannete põhjal saadud ülevaade ettevõtte finantsseisust ei anna usaldusväärset ülevaadet. Kuna raamatupidamine hoiab finantsandmeid pidevalt reaalajas, suureneb andmete usaldusväärsus tunduvalt.

 6. Ühine vastutus

  Vaatamata sellele, et meie asjatundjad vastutavad oma klientide eest, vastutame kollektiivselt oma tegevuse eest. Meeskonna juhid kontrollivad tehtud tööd regulaarselt selleks, et kõrget kvaliteeti hoida. Vajadusel teeme tiimisiseseid muudatusi, et kvaliteeti ning meeskonna kokkusobivust parendada.

 7. Oskuste kinnistamine ja arendamine

  Meie juures ka oskusliku inimese toeks ja abiks on teine inimene. Meeskonna teostusvõime ei piirdu pelgalt finantsvaldkonna küsimustega, vaid meie inimestel on ka laialdasi teadmisi äritegevust puudutavatest valdkondadest. Meie majas on maksunduse või õigusteaduse speatsialiste, kes on võimelised klientide erinevaid probleeme lahendama. Samuti on klientidele lisandväärtust pakkunud meie personaliosakond ja palgaarvestuse meeskond. Juhul kui paneme tähele, et organisatsioonist on puudu mõni kliendi jaoks vajalik oskus, kavatseme selle omandada.