LD Services Greenstep mobile hero LD Services Greenstep desktop hero v3

Globaalse ärisuunaga ettevõtetele

Olenemata sellest, kas soovite laieneda Euroopa naaberriikidesse, üle Atlandi ookeani või Aasia kiiresti kasvavatele turgudele, me toetame teie maailma vallutamist.

Valmis? Võtke meiega ühendust!

Meie toetus ja abi teie ettevõtte globaliseerumisel

Greenstepi tegevusmudel on välja töötatud kasvavate ettevõtete jaoks, mis põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud finantsjuhtimise protsessidel. Ettevõtete toetamine rahvusvahelistumisel on meile südamelähedane.

Kuhu iganes te ka ei laiene, peate arvestama nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi nõudeid. Ilma rahvusvahelise majanduse tundmiseta võib ettevõtte registreerimine, haldusteenuste korraldamine või muud asjaajamised olla keeruline protsess ning nõuda palju aega, raha ja muid ressursse. Te ei pea seda kõike ise teadma ja tegema, meie aitame.

Kogenud rahvusvahelistumise partner annab teile vabaduse keskenduda teie ettevõtte jaoks olulistele küsimustele. Meie sajad finantseksperdid mõistavad rahvusvahelistuvate ettevõtete unikaalseid vajadusi ning aitavad teil oma tegevust planeerida ja ellu viia. Kasutage võimalust ja ärge raisake aega, koostöö meiega on alati kiire ning tõhus. Mie eksperdid aitavad pühendumusega muuta teie ettevõtte laienemise välismaale võimalikult sujuvaks ja probleemivabaks.

MSI global alliance 1

MSI Global Alliance'i rahvusvaheline võrgustik pakub tuge kõikjal, kuhu äri teid viib

MSI Global Alliance on üks maailma juhtivaid sõltumatute rahvusvaheliste õigus- ja finantsjuhtimisfirmade võrgustikke. Sinna võrgustikku kuulub enam kui 250 sõltumatut finatsjuhtimise, palgaarvestuse, maksu- ja õigusteenuste ettevõtet enam kui 100 riigis. MSI Global Alliansi liikmed tagavad, et nende kliente toetavad alati usaldusväärsed kohalikud teadmised, olenemata sellest, kas sihtriik asub piiri taga või mujal maailmas.

Meie rahvusvaheliste klientide lood

Meie koostöö algas ERP-süsteemi juurutamisega ja jätkus logistika, ülesannete haldamise ja laotööde tõhustamisega. Me asutasime uusi ettevõtteid Saksamaal, Ühendkuningriigis ja USAs ning pidime need integreerima samasse kontserni. Greenstep on olnud suurepärane partner, kes on pakkunud meile oma teadmisi parendusvaldkondade tuvastamisel ja sellest tulenevate arendusprojektide elluviimisel. Olenemata sellest, kas meie vajadused olid finants- või operatiivvajadused, on nad suutnud kõik meie ERP-süsteemi integreerida.

Kyrö

Kuna me laienesime teistesse riikidesse ja võtsime kasutusele uusi tütarettevõtteid, soovisime loomulikult ühtset süsteemi, mis hõlmaks kogu meie finantstegevust. Samal ajal soovisime partnerit, kes suudaks toetada meie kasvu. 2017. aastal viisime oma raamatupidamise üle Greenstepile ja alustasime samal ajal koos Greenstepiga turu juhtiva ERP-süsteemi NetSuite rakendamist. Töö kvaliteet on olnud suurepärane - administratiivne töö on oluliselt vähenenud!

HappyOrNot

Greenstep osutab meile raamatupidamis- ja palgaarvestusteenuseid, samuti hooldab ja aitab kaasa meie ERP-süsteemi arendamisele. Greenstep aitas meil valida õiged protsessid ja kohandada NetSuite'i meie vajadustele. Meile on avaldanud erilist muljet nende teenuste paindlikkus ja kiirus. Ilma nende abita ei oleks me nii kiiresti kasvanud!

Oura

Kas olete valmis minema?

 1. Kas majandusprotsessid toetavad laienemist?

  Rahvusvahelistamist kaaluva ettevõtte esimene samm on valida mudel, mis sobib kõige paremini tema praegusele ja tulevasele äritegevusele, sihtturgudele ja riikidele. Seetõttu on oluline näiteks kavandada, milline kontsernistruktuur sobib nii ettevõtte äritegevusele kui ka laienemisplaanidele. Kui rahvusvahelistumine toimub omandamise kaudu, tuleks kavandada omandamisprotsess alates sihtkoha valimisest kuni integreerimiseni ning teostada kaalutletud viisil hindamised ja hoolsuskohustuste täitmine. Kogenud partneri kasutamine rahvusvahelistumise, ühinemiste või omandamiste ettevalmistamisel viib sageli paremate tulemusteni. Meie finants- ja maksukonsultandid aitavad seetõttu heameelega teie ettevõttel kavandada suuri samme.

  Finantsjuhtimise ja raamatupidamise seisukohast on oluline strateegiline valik, kas raamatupidamine toimub kohapeal välismaal või tsentraalselt. Välismaiste tütarettevõtete raamatupidamist saab teha kohapeal sihtriigis meie MSI Global Alliance'i võrgustikku kuuluvate partnerite abil. MSI Globali eksperdid pakuvad tuge ja suurepäraseid kohalikke teadmisi kõigis finantsjuhtimise protsessides ja rahvusvahelistumise etappides. Kogu kontserni raamatupidamist saab korraldada siseriiklikult läbi tsentraliseeritud teenusepaketi. Praktikas tähendab see teenusepakett seda, et meie klientidel on üks kontaktpunkt Soomes, Rootsis, Norras või Eestis ning kogu rahvusvahelise koostöö teeme nende nimel. Meie proaktiivsed, kontserni raamatupidamisele spetsialiseerunud finantseksperdid on kursis rahvusvaheliste turgude eripäradega ning jagatud teeninduskeskus tagab, et rahvusvaheline finantsjuhtimine on teie jaoks alati võimalikult lihtne.

  Rahvusvahelistumise eel tasub kaaluda ka rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kasutusele võtmist. Eriti kui plaanite börsile minna, sest IFRSi aruandlus on börsil noteeritud ettevõtetele kohustuslik. Vabatahtlikku IFRS-aruandlust tuleks kaaluda näiteks siis, kui investorite hulka kuuluvad või kavatsetakse kaasata rahvusvahelisi investoreid. IFRSi kohaselt koostatud finantsaruannete eesmärk on hõlbustada ettevõtete arvandmete rahvusvahelist võrreldavust. Hea viis IFRSi kasutuselevõtu alustamiseks on rakendada varakult IFRS15 "Tulu lepingutest klientidega". Oleme hea meelega abiks nii IFRS-i rakendamisel kui ka IPO kavandamisel.
 2. Kuidas täita kohalikke ja rahvusvahelisi personalinõudeid?

  Rahvusvahelistumine nõuab kindlaid personalitöö oskusi. Sõltumata sellest, kas ettevõte asutatakse või ostetakse välismaale, tuleb hoolikalt uurida sihtriigi tööõiguslikke küsimusi. Eriti olukorras, kus töötajad viiakse üle, on hea mõte ühtlustada uute ja vanade töötajate töötingimused. Sellistel juhtudel tuleks töölepingud ja nendega seotud tingimused hoolikalt läbi vaadata, et tagada kohaliku tööõiguse nõuetekohane arvestamine. Paljudel juhtudel koostavad rahvusvahelised kontsernid standardseid töölepinguid.

  Kui otsus rahvusvaheliseks muutmise kohta on tehtud ja sihtturg on selge, tuleb ettevõttel leida parimad võimalikud talendid, kes ettevõtte tegevust juhtima hakkavad. Värbamise edu peab keskenduma kodumaisele turule, seega tuleb erilist tähelepanu pöörata selle edukusele välismaal. Edukas rahvusvaheline värbamine nõuab kõvasti tööd, võrgustike loomist, usaldust oma intuitsiooni ja pisut õnne. Loe meie kogemuslugu, et teada saada, kuidas Quuppa ja Budbee on rahvusvahelise värbamise probleemi lahendanud.

  Ühise keele leidmine organisatsioonis eeldab tugevat kultuuri. Mõistva personaliosakonna juhtimisel on võimalik luua ettevõttes ühine tööviis, olenemata sellest, kas kontor asub Aasias, Euroopas või Kainuus. Ettevõttesisesed koolitused on suurepärane võimalus aidata töötajatel kultuuri tugevamalt omaks võtta. Greenstepis oleme käivitanud oma Greenstepi akadeemia, mis teenib meie töötajaid, et arendada oma oskusi ja juurutada samal ajal ühist kultuuri. Greenstepi akadeemia aitab ka meie kliente sisekoolitustega seotud teemadel, alates koolituse organiseerimisest kuni selle läbiviimiseni.
 3. Kas süsteemid laienevad rahvusvahelistele turgudele?

  Olenemata sellest, kas tegemist on mis tahes süsteemi või sisseostetud teenusega, on rahvusvahelistumise keskmes skaleeritavus. Isegi kõige tõhusam ERP-süsteem ei aita, kui see ei suuda laieneda vastavalt rahvusvahelistuva ettevõtte vajadustele. Siis muutub süsteem takistuseks. Süsteem peab kohanema ettevõttega, mitte vastupidi. Meie NetSuite'i meeskond on aidanud paljudel edukatel Soome ettevõtetel (nt HappyOrNot, Oura, Kyrö Distillery) laiendada oma äri rahvusvahelistele turgudele. NetSuite on pilvepõhine ärijuhtimissüsteem, mis on loodud täielikult kohandatavaks, et toetada teie äri. Projektid hõlmavad kogu finantsprotsessi hindamist ja kohandamist, et see sobiks skaleeritava tegevusega.

  Selleks, et olla kursis laieneva tegevusega, peab teil olema aruandlus juba algusest peale paigas. Selge ja kohandatav aruandlussüsteem aiatb ettevõttel olla kursis reaalaja andmetega, seeläbi tõhustada ettevõtte tegevust ning teha paremaid otsuseid. BI Book on selge ja visuaalne aruandlussüsteem, mis toetab ettevõtte aruandlust. Nii olete pidevalt kursis kogu oma ettevõtte olukorraga erinevatel turgudel
 4. Kasvage jätkusuutlikult.

  Rahvusvahelistumine ja äritegevuse laiendamine tähendavad sageli tootmistsükli pikendamist ja allhanget tootmisettevõtetele. On oluline tuvastada sotsiaalsed ja keskkonnaalased riskid, mis on seotud tarneahelaga, eriti kui tegutsetakse kõrge riskiga riikides. Greenstepi kogenud jätkusuutlikkuse meeskond saab aidata teil hallata ja arendada jätkusuutlikku hankimist.

  Teavituskanal tagab teie ettevõttele turvalisuse. Teavituskanal on anonüümne teavitamiskanal igasuguse sotsiaalse väärkäitumise kohta, mida reguleerib ELi direktiiv. Anonüümne kanal võimaldab teavitada ettevõtlusega seonduvatest kahtlastest tegevusest. Kanal on praegu kohustuslik kõigile ettevõtetele, kellel on rohkem kui 250 töötajat, ja hiljem on see kohustuslik ka väiksematele ettevõtetele, kellel on vahemikus 50 kuni 250 töötajat. Greenstep on välja töötanud vihjeliini teenuse lahenduse väärkäitumise teatamiseks ja käsitlemiseks.