Greenstep cropped

Jätkusuutlikkus

Greenstep käivitas sihipärase ning süstemaatilise jätkusuutliku tegevuse 2019. aasta kevadel. Meie hulgast on võimalik leida ka eraldi jätkusuutliku töö eestvedaja, kuid Greenstepi väärtused on meie tegevust algusest peale suunanud. Täiendavalt oleme loonud oma tegevusjuhendi koos ettevõtte töötajatega, kes on pärit erinevatest linnadest, tegevusvaldkondadest, meeskondadest ja vanuserühmadest.

Greenstepis on jätkusuutlikkus kõigi huviorbiidis ning selle eest vastutab terve organisatsioon ühiselt. See kajastub meie igapäevases tegevuses ning kõiges, mida me teeme. Näiteks hangetes, reisimises, ohutuma töö põhimõtetes, värbamises, oskuste arendamises ja ka investeerimises. Jätkusuutlik tööb saab olla tõeliselt tõhus ainult siis, kui seda hoitakse järjepidevalt fookuses.

Kord aastas avaldame mahuka jätkusuutlikkuse aruande, mis koondab eelmisel aastal tehtud töö tulemused ning eesmärgid järgmiseks aastaks. Eelmine aruanne avaldati mais 2023. Alates 2019. aastast oleme süstemaatiliselt vähendanud oma tegevuse tagajärjel tekkivaid jäätmeid. Lisaks oleme kooskõlas antud lubadusega olla alates 2022. aastast süsinikdioksiidi neutraalne ettevõte.

Greenstepis on jätkusuutlikkus kõigi huviorbiidis ning selle eest vastutab terve organisatsioon ühiselt. See kajastub meie igapäevases tegevuses ning kõiges, mida me teeme. Näiteks hangetes, reisimises, ohutuma töö põhimõtetes, värbamises, oskuste arendamises ja ka investeerimises. Jätkusuutlik tööb saab olla tõeliselt tõhus ainult siis, kui seda hoitakse järjepidevalt fookuses.

Aastate jooksul on Greenstepi enda jätkusuutlikkusealane töö ettevõtte piiridest kaugemale ulatunud ning Greenstepi kõige esimene valdkonna eest vastutav ametnik Ella Tanskanen vastutab nüüd vastavate teenuste pakkumise eest. Meie osav jätkusuutliku valdkonna teenuseid pakkuv meeskond aitab meie klientidel arendada terviklikku lähenemist vastutustundlikule äritegevusele ja jätkusuutlikule konkurentsivõimele.

Greenstep 2021 10 web

Võrdne ja kokkuhoidev kogukond

Greenstepi edu taga on eksperdid, kelle heaolu on meie jaoks ülimalt tähtis. Me edendame oma töötajate heaolu toetades nende tervist ja töövõimekust, näiteks julgustades neid aktiivsele eluviisile hüvitiste ja iga-aastase väljakutse kaudu. Lisaks tagame avatud ja koostööl põhineva töökeskkonna. Greenstepi väärtused hõlmavad suuresti ka teiste väärtustamist ja võrdõiguslikkust ning meil on olemas mõlemat tagav tegevuskava, mida rakendame igal aastal.

Meie töötajate rahulolu hinnatakse iganädalase uuringu abil, mis võimaldab meil kiiresti tuvastada ja lahendada kõik probleemid ning hoiab meid töötajate emotsioonidega pidevalt kursis. Tulemuste põhjal on Greenstepis töötajate rahulolu kõrge. Seda kinnitab ka soovitusindeks 72, mis on väga hea tulemus.

Meie vastutustundliku töö strateegiline alus on tegevusjuhend, mis on koostatud koos töötajatega. Tegevuskava eesmärgiks on tagada eetiline käitumine ja kindlustada klientide usaldus. Põhimõtteid tehakse juba esimestel päevadel kõigile teatavaks ning igaüks on kohustatud neid põhimõtteid oma igapäevatöös järgima.

Greenstep 2021 19 web

Kvaliteetne oskuste arendamine

Tahe uueneda ja areneda on üks Greenstepi väärtustest ja kvaliteedilubadus, mille anname oma klientidele. Toetame oma ekspertide arengut erinevate kliendiprojektide ja sisekoolituste kaudu. Greenstep Academy pakub kõikidele töötajatele mitmekülgseid ja kvaliteetseid koolitusi nii lühikeste kui pikemaajaliste koolituste või parasjagu aktuaalsete teemade tutvustamise näol. Samuti soovitame, et kõik meie raamatupidamis- ja palgaarvestusspetsialistid omandaksid vastava kvalifikatsiooni ning pakume ettevalmistavaid koolitusprogramme neile, kes neid omandada soovivad.

Oskuste arendamine on osa meie sotsiaalsest vastutusest, mistõttu osaleme erinevates koostööprojektides, näiteks ülikoolidega. Greenstepi tütarettevõte Carestep loodi samuti oskuste edendamiseks ning see puhastusteenuseid pakkuv ettevõte kulutab 100% oma kasumist oma töötajate karjääri arendamisele. Eesmärgiks on, et ühel päeval liigub iga töötaja karjääriredelil edasi. Seda oma vabalt valitud valdkonnas ja paremate oskustega kui Carestepi tulles.

Greenstep 2021 20 web

Keskkonnasäästlikud valikud

Me teeme alati võimalikult keskkonnasäästlikke valikuid ja oleme võtnud endale eesmärgiks olla alates 2022. aastast süsinikdioksiidi neutraalne ettevõte. Selle saavutamiseks oleme loonud kaardi erinevate vajalike meetmetega. Näiteks oleme kõikides oma kontorites läinud täielikult üle taastuvenergia kasutamisele ning läbi ostetud toodete ja teenuste tekkivad jäägid on võimaluse korral meie enda ressursside toel tasakaalustatud. 2022. aasta jooksul kaasasime oma heitkoguste arvestusse ka erinevad jäätmed, sest meie eesmärk on vähendada kõiki jäätmeid kõigis meie tegevusvaldkondades.

Oleme määratlenud keskkonna üheks oma sidusrühmaks, sest soovime tagada, et keskkonna arvamus oleks jätkusuutlikkuse arendamisel arvesse võetud. Me oleme arutanud jätkusuutlikkust ja selle arengut näiteks tegevusrühmaga, mis juhib Läänemere alast tööd. Keskkonna seisukohast on võimalik mõju avaldada meie pro bono töö ja vastutustundlike investeeringute kaudu. Seetõttu võtsime 2021. aastal vastu otsuse investeerida järgmise viie aasta jooksul vähemalt 10% oma tuludest taastuvenergiasse. Esimesed 3 miljonit eurot investeerisime Ålandsbankeni tuuleenergiale suunatud investeerimisfondi. Fondi eesmärk on jätkusuutlikult tuuleenergia kasutamist suurendada ja taastuvenergia osakaalu energiaturul tugevdada. Lisaks soovime kliimamuutuse leevendamisele kaasa aidata, vähendades vajadust fossiilsete kütuste järele.

Sidusrühmadega konsulteerimisest ja meie keskkonnasäästlikest valikutest saad lähemalt lugeda meie jätkusuutlikkuse aruandest.

Greenstep 2021 12 web

Vastutustundlik majandus ja juhtimine

Vastutustundlik majandusalane tegevus loob jätkusuutlikku heaolu ja mõjutab lisaks majanduslikule lisaväärtusele positiivselt ka sotsiaalset ja keskkondlikku mõju. Meie kontorid Soome eri paikades toetavad nii meie klientide äritegevuse arengut kui ka kohalikku innovatsiooni, tööhõivet ja majanduskasvu. Läbi majanduskasvu toimuvad ka kliendikesksed arengud ning jätkusuutlik äritegevus on garanteeritud. Soovime oma töötajaid selle hea töö ja edu eest tänada, mistõttu jagame 10% aastasest tegevuskasumist kõigile töötajatele ühise tulemuspreemiana.

Greenstepis avaldub vastutustundlik majandusalane tegevus eelkõige läbi jätkusuutliku investeerimise Soome kasvavatesse ettevõtetesse ning taastuvenergiasse.

Samuti on tulu- ja käibemaksu õiglane arvestamine meie jaoks oluline ning me ei tegele agressiivse maksunõustamise või -planeerimisega. Loe lähemalt meie jätkusuutlikkuse aruandest.

Me oleme avatud ja kuulame üksteist

Me ei tee eeldusi soo, seksuaalse suundumuse, religiooni, füüsilise võimekuse, tausta või muude isikuomaduste osas.

Me valime oma sõnu hoolikalt ja austusega

Seda teeme samuti eeldusteta. Näide: kui me veel ei tunne üksteist, saame vältida oletusi, kasutades sooneutraalseid termineid, nagu abikaasa või partner.

Me ei kommenteeri teineteise väljanägemist

Eelkõige ei kommenteeri me teise inimese keha, isegi kui me arvame, et kommentaarid on positiivsed.

Me oleme uudishimulikud õppima ja stereotüüpe vaidlustama

Stereotüübid võivad igaühega meist kaasas käia ja me kõik teeme aeg-ajalt vigu. Oluline on anda ja saada tagasisidet, õppida vigadest, anda teistele ruumi õppimiseks ning vabandada, kui me teisi solvame.

Me kaasame kõik

Mitte kedagi ei jäeta üksi.