Töö ja eraelu käivad käsikäes

Greenstepis liidab meid ühine kirg oma töö vastu, kuid meil kõigil on ka teisi huvisid, mis nõuavad igapäevaelus meie tähelepanu ja aega. Sport, iganädalased hobid või näiteks lastega seotud kohustused võivad muuta päevakava kirjuks ning seda on vaja kokku sobitama hakata.

Meie finantsekspert Petra leiab, et paindlik igapäevane tööaeg ja ühised kaugtöö reeglid muudavad Greenstepi lastesõbralikuks ja paindlikuks tööandjaks. Ilma kindlate saabumis- ja lahkumisaegadeta on võimalik pere tegemised päevakava sisse planeerida. "Kooli ja lasteaia kohtumised toimuvad sageli päevasel ajal. Neid on lihtsam kodukontori päevadel teha," ütleb Petra.


Greenstepis kasutusel olevad süsteemid ei seo inimesi ühe kindla kohaga, vaid annavad töötajatele tööaja osas rohkem vabadust võrreldes traditsioonilise kontoritööajaga. Greenstepis on igaühel võimalus oma tööaega ühiselt kokkulepitud piirides mõjutada. Kaugtööle on kehtestatud selged reeglid, mis aitavad kaugtöö võimalusi praktikas rakendada.

Paindlikkuse toetamiseks on Greenstepis eesmärk, et töötajatel on selge arusaam oma ametijuhendist ja tööeesmärkidest. See tagab realistliku töökoormuse tööaja suhtes. Meeskonnajuhid jälgivad oma meeskonnaliikmete tööd ja koormust ning töö ja elu tasakaalustamisega seotud väljakutseid käsitletakse koos. Loomulikult jälgitakse ka tööaega, kuid põhimõtteliselt on meeskond huvitatud töö tulemustest. Petra nõustub:

” - Oluline on töö tulemus, mitte see, kus tööd tehakse. Töötajaid usaldatakse ning saan ise oma tööaega võimalikult palju mõjutada. ”

Kuidas see praktikas toimib? Petra ütleb, et kiiretel aegadel tehakse veidi rohkem, samas kui vaiksematel aegadel võib võtta rahulikult ja alati on võimalus oma isiklikke asjaajamisi tööga kokku sobitada. Millal kasutas Petra viimati paindlikkust?

"Minu abikaasa on sel nädalal ära olnud, nii et olen üksi kodu igapäevaselt majandama jäänud. Olen veidi lühemaid päevi teinud, sest hoolitsen samal ajal ka laste transpordi üle lasteaia ja kodu vahel. Lisaks on mul olnud kaks vaba päeva, millest üks läks keset päeva laste asjade ajamise peale!" võtab Petra kokku.