Greenstepi väärtused

Greenstepis töötame vastavalt meie ühistele väärtustele. Oleme loonud neli põhiväärtust, mille järgi oma tööd juhime. Lasime oma asjatundjatel rääkida, kuidas meie väärtused igapäevatöös kajastuvad.

Soov klienti rõõmustada

"Kliendi rõõmustamine saab alguse sellest, et klienti ja tema soove arvestatakse. Igapäevaselt sihime tööd tehes sinna, et tehtud töö oleks veatu, sõbralik ning kokkulepitud ajal valmis. Hästi tehtud töö ning kahepoolne usaldus loob suurepärasele klienditeenindusele tugeva vundamendi."

Natalia Sitnikova, Palgaarvestuse konsultant


Tahe
värskendada ja arendada oma oskusi

"Greenstepi poolt pakutavad teenused uuenevad vastavalt kliendi vajadustele, mis toob omakorda kaasa uusi väljakutseid. Nendega hakkamasaamine ja millegi uue õppimine on üks suurimaid motivaatoreid. Samuti loob pidev areng aluse selleks, et kliendile võimalikult asjatundlikku teenust pakkuda."

Elina Kyllönen, Programmikonsultant


Innukus
saavutada koos edu

"Ühiselt edu saavutamine tähendab kliendi ning meeskonnaga üheskoos õnnestumist - kõigil on kirg olla parim! See innustab meid arenema ja mugavustsoonist väljuma."

Tomi Holmberg, Senior Manager, NetSuite Sales and Implementations


Ausus
ja teistest inimestest lugupidamine

"Greenstepis antakse ausat tagasisidet ja kiitmist kohtab igapäevaselt. Siin hinnatakse kolleege, nende oskusi ja abi ning oleme positsioonist hoolimata kõik võrdsed. Üksteist austatakse ning igaüks saab olla tema ise!"

Raita Haarla, HR & Employee Experience Specialist