Palgaarvestusspetsialist

Palgaarvestusspetsialisti töö Greenstepis on konsulteeriv palgaarvestusteenus, huvitavate klientide nõustamine, juhendamine ja mh nõustamine kollektiivlepingute ning puhkuseseadusega seotud palgaküsimustes ja loomulikult palgaarvestus ning tegelemine vajalike ametkondlike deklaratsioonide ja avaldustega. Palgaarvestusspetsialist/-konsultant teeb peale kliendi tihedat koostööd ka raamatupidaja ja personalijuhtimise spetsialistidega. Greenstepis osaleb palgaarvestaja algusest peale uute kliendisuhete loomisel ja alustavatel koosolekutel, mille käigus selgitab spetsialistina välja kliendi vajadused.Meie palgaarvestuskonsultant Hanna ütleb, et Greenstepis ollakse kliendile lähedal. Vahetu kontakt tekitab usaldust ja tuttava tunde mõlemale osalisele. „Tihtipeale kohtutakse kliendiga koostööd alustades ja vajaduse korral sagedaminigi,“ ütleb ta. Palgaarvestustöö on Greenstepis vastutusrikas ja klienditööd tehakse piiriüleselt. Sellel, kus tööd tehakse, ei ole Hanna sõnul elektroonilises ja paberivabas töökeskkonnas suurt tähtsust. Töö positiivne probleemkülg on klientide rahvusvahelistumine ja sellega seotud välismaal töötamise erinevad tahud palgaarvestuse vaatenurgast.

Kokkuvõttes on töö ja kliendid väga muutuvad. Kliendi vajadustega arvestatakse personaalselt juba lepingu sõlmimise etapis, kaht täpselt samasugust teenust ei esine – see kujundatakse kliendi vajaduste kohaselt. Ettevõtte kliendid on eri suurusega, erinevatelt tegevusaladelt ja elutsükli eri etappides. Seetõttu tuleb palgaarvestustöös lahendada erinevaid probleeme ja küsimusi ning see nõuab konsultandilt mh põhjalikku kollektiivlepingute tundmist. Hannale see sobib ja ta näeb, et see rikastab tema teadmisi. Mitme kliendisuhte korral erineb töö üsna palju ettevõttesisese palgaarvestaja omast. Lisaks mitmekülgsusele meeldib Hannale ka töö hoogsus:

"Palgaarvestustöö parim osa on töö mitmekülgsus ja kiire tempo ning numbrid!“

Suureks plussiks on ka kvalifitseeritud kolleegid ja huvitavad kliendid, muutuvas töökeskkonnas on õppimiskõver järsk! Greenstepis töötamise hea küljena tõstab Hanna lisaks eespool mainitule esile ka head töökollektiivi. „Töökaaslaste toetus ja kaasaelamine – ehe hoolimine on see, millel on väärtus,“ ütleb ta. Motivatsiooni suurendavad samuti Greenstepi pakutavad õpivõimalused, iseseisev töö meeskonnaliikmena ja kaugtöö võimalus. Hanna lisab lõpetuseks: „Me tegutseme energiliselt ja vastutame ühekoos klientide poolehoiu eest!“Kas teil on palgaarvestaja töö kogemus ja sooviksite arendada oma teadmisi mitmekülgse palgaarvestusspetsialistina? Vaadake kõiki meie vabu töökohti! PS. Kui meil ei ole hetkel vabu töökohti, võite saata meile vabas vormis avalduse.