Koos tegemine ja üksteiselt õppimine

Greenstepis on tõeliselt mitmekülgne ja lai finantsjuhtimise oskus. Teeme palju tööd meeskondades, aitame üksteist ja jagame kolleegidega kompetentsust iga päev. Hoolikas värbamine tagab selle, et meile tulevad tööle just meie tüüpi inimesed.


Oskuste arendamine algab väljaõppest

Kasutame Greenstepis palju aega hoolikaks värbamisprotsessiks ja iga värbamisprotsessi ajal kohtub mitu praegust greensteplast potentsiaalsete uute kolleegidega. On loomulik, et lisaks värbamisele on väljaõppeprotsess Greenstepis ka üks meie võtmeprotsessidest.

Standarditud väljaõppe abil tagame, et uued greensteplased saavad küllaldaselt infot firma kvaliteedinõuetest ning põhjalikud teadmised ja töövahendid oma ülesannete täitmiseks.Õppimine ja koolitus

Õppimine ja endale väljakutsete esitamine toimub igapäevases töös huvitavate kliendiprojektide raames. Lisaks sellele peab iga greensteplane osalema vähemalt kaks päeva aastas koolitustel, kuid tegelikkuses osalevad paljud meist koolitusel veelgi

sagedamini. Korraldame nii päevakohaseid koolitusi kui ka oma oskusi süvendavat õpet. Meie koolitusplatvorm on meie oma Greenstep Academy.

Greenstep Academy sisu seisneb selles, et koolitus on ajakohane, tekitab osalejatele uusi ideid ja viiakse ellu nüüdisaegses koolituskeskkonnas modernseid pedagoogilisi lahendusi kasutades. Greenstepi viimaste aastate kiire kasv on täienenud majandus- ja HR-sektori spetsialistide koolitusele keskenduva Greenstep Academy 'ga, kuna soovisime pakkuda oma töötajatele töökeskkonda, mis reaalselt toetab üksikisiku arengut ja ametialast kasvu.
Koos tegemine

Teadmiste ja oskuste jagamine, läbipaistvus ja arutelud on need vahendid, millega hoolitsetakse kollektiivi ühtsuse eest. Loomulikult loovad ja säilitavad ühtsust ka ühised peod ja üritused. Meil on palju juba traditsiooniks kujunenud üritusi, nagu vähisöömispidu, pokkeriõhtud, jõulupidu ja aastaaruandepidu. Iganädalaselt maiustame koos ühiste kohvipauside ajal ja vahetame uudiseid.

Vastutasuks reede maiustustele ja pidudele osaleme meelsasti erinevates liikumiskampaaniates, nagu jooksuüritused, ja võistleme omavahel tulles tööle jalgrattaga või jalgsi. Samuti pakume oma töötajatele nende endi valikul trenni soodustust.