Proaktiivse raamatupidaja olulisemad omadused

How bi enhances your organizations every day life

Raamatupidaja töö on aastate jooksul liikunud järjest enam konsulteeriva töö suunas. Greenstepis ei lepi me pelgalt konsulteerimisega, vaid tahame lisaks sellele olla proaktiivsed. Seetõttu koostasime listi proaktiivse raamatupidaja olulisimatest omadustest, mille leiate altpoolt.

Rutiinsete ülesannete automatiseerimine ja aina tõhusamad protsessid võimaldavad raamatupidajatel kasutada aega oma erialaste teadmiste kasutamiseks. Raamatupidamine ja finantsjuhtimine ei ole enam pelgalt seadusest tulenevate nõudmiste täitmine, vaid ülesannete hulka kuulub ka klientide konsulteerimine ja nõustamine. Klientide jaoks on siiski konsulteerivast raamatupidajast rohkem kasu juhul kui raamatupidaja ise on aktiivne ja hakkaja ehk proaktiivne inimene. Koostasime nimekirja proaktiivse raamatupidaja olulisematest omadustest, mis kõik on Greenstepi raamatupidajatel olemas.

1. Kliendi vastu huvi tundmine ja kontakti hoidmine

Üks proaktiivse raamatupidaja tähtsamaid omadusi on klientidega kontakti hoidmine. Proaktiivne raamatupidaja hoiab kliendiga ühendust kas emaili, telefoni, videokõne või näost näkku kohtumise teel. Raamatupidaja on võimeline ettevõtte äritegevust ja keskkonda vaid pideva suhtluse alusel täielikult mõistma. Need on omakorda õnnestunud ja täpse raamatupidamise eeldused. Meie proaktiivsed raamatupidajad on siiralt klientide heaolust huvitatud, mistõttu hoiatakse nendega pidevat kontakti ja antakse eemalolekutest aegsasti teada.

2. Küsimärgi alla seadmine

Lisaks kontakti hoidmisele ja äritegevusega kursis olemisele on vaja teatud asju vahepeal küsimärgi alla seada. Lisaks seadusest tulenevate kohustuste täitmisele hoiab proaktiivne raamatupidaja ettevõtte tulemusel ja bilansil igakuiselt silma peal. Talle ei jää üksikud eripärad märkamata ning ta annab neist ka julgelt klientidele teada. Proaktiivne raamatupidaja julgeb sekkuda seal, kus leiab, et midagi nõuab tähelepanu või parandamist. On hea tähele panna, et isegi kui tehing või raamatupidamiskanne on tehtud korrektselt ja täielikus kooskõlas seaduste ja eeskirjadega, võib sama asja olla võimalik teha kliendi ettevõtte jaoks paremini või säästlikumalt. Julgus seada kliendi ettevõttes tehtud otsuseid kahtluse alla, võib seega sageli viia lahendusteni, mis on kõigi jaoks kasumlikumad. Greenstepis on meie eesmärgiks, et meie raamatupidajad oleksid klientide jaoks usaldusväärsed vestluspartnerid.

3. Erialaste oskuste arendamine

Proaktiivne raamatupidaja tahab ennast pidevalt arendada ja midagi uut õppida. Ta hoiab end erialaste seaduse muudatustega kursis ning informeerib vajadusel uutest reeglitest ka oma kliente. Lisaks enesearengule, analüüsib proaktiivne raamatupidaja oma tööprotsessi ja mõtleb, kuidas saaks protsesse automatiseerida ja parandada. Üks proaktiivsuse võtmeteguritest ongi see, et me ei lepi vanade traditsiooniliste tööviisidega, vaid arendame pidevalt lihtsamaid ja majanduslikult tõhusamaid viise töötamiseks ning probleemide lahendamiseks.

Kliendi vastu huvi tundmine ja kontakti hoidmine, küsimärgi alla seadmine ning oma erialaste oskuste arendamine on proaktiivsete raamatupidajate olulisemaid omadused. Kuna maailm on pidevas muutumises, muutub ajas ka proaktiivsuse mõiste ning kontseptsioon. Greenstepis soovime nende muutustega kaasas käia ja pakkuda klientidele parimaid spetsialiste!