Meile tööle kandideerimise protsess

Leiad kõik vabad töökohad sellelt lehelt. Alustame taotluste läbivaatamist vahetult peale konkursi avamist ning tavaliselt langetame oma otsused kiirelt. Oluline on, et kandidaadid dokumentide esitamisega ei hilineks. Pane tähele, et soovime koos avaldusega näha ka CV-d ning motivatsioonikirja, vajadusel ka muid lisadokumente. Kandideerimisprotsessi alguses tutvub meie personaliosakond teie avaldusega ja veendub, et ametioskused ning suhtumine on sobivad. Kui taotluskriteeriumid on täidetud, kutsume teid vestlusele. Vestlus viiakse läbi kas meie kontoris või telefoni teel. Esimeses voorus on vestluse läbiviijaks kandideeritava ametikoha spetsialist või värbaja.

Tavaliselt langetame oma otsuseid kiirelt, seega pane oma avaldus kohe täna teele!

Telefoni teel läbiviidav intervjuu on lühike ning kestab tavaliselt 15-30 minutit. Vestluse käigus täpsustame kandideerimisega seotud küsimusi ning sageli uurime ka praktilisi aspekte, nagu näiteks töölt lahkumise etteteatamise tähtaja pikkust. Kui värbamisprotsess jätkub ka pärast esmast intervjuud, võtame kandidaadiga isiklikult ühendust, et Greenstepi kontoris kohtumine kokku leppida.


Kohtumisel keskendume peamiselt kandideerija varasemale kogemusele ja oskustele ning tema mõtetele järgmiste karjääriredeli sammude osas. Võime esitada kandidaadile ka eraldi ülesandeid, mille abil kaardistame kandideerija pädevused avatud positsiooni suhtes. Harilikult korraldame mitu intervjuude vooru. Vajalikud kooli- ja kutsetunnistused ning võimalikud soovitused palume vajadusel alati eraldi. Lisaks võtame vajdusel kandideerija nõusolekul tema soovitajatega ühendust.

Hoolika värbamisprotsessi abil oleme kindlad, et Greenstepi jõuavad täpselt meie moodi inimesed!

Võtame emaili teel ühendust kõigi kandidaatidega, ka nendega kes antud värbamisprotsessis edasi ei liigu. Püüame kõikide kandidaatidega ühendust võtta 2-3 nädala jooksul pärast kandideerimise tähtaega. Mõnel juhul võtab meie värbamisprotsess tavapärasest kauem aega. Sellisel juhul anname viivitustest alati teada. Säilitame kandideerijate andmed uuenevate töövõimaluste pärast ning võtame sobivate kandidaatidega vabade positsioonide avanemisel ühendust.